Elektrokemijska zaštita novca

Sigurnosni uređaj SBO 104 - zaštita novca u transportu

Elektrokemijski uređaj za umetanje u sigurnosne torbe kojima se prenose vrijednosti i novac.


Sigurnosni uređaj SBO 204 - zaštita novca unutar sefova i blagajni

Proizvodnja - Salon bankarske opreme. Za ugradnju unutar sefa.


Sigurnosni spremnik Spinnaker iBOX - zaštita novca u transportu

Najnaprednija zaštita novca u transportu. Integriran sustav bojanja novčanica bez upotrebe pirotehnike. Bez vanjskog napajanja.